Skip to main content

DISCLAIMER

Holland Vastgoed Groep B.V. besteedt uiterste zorg aan correcte en complete informatie op deze website. Het is mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Holland Vastgoed Groep B.V. is niet aansprakelijk voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

De kleuren en afbeeldingen van de Artist Impressies en overige verbeeldingen geven een zo goed mogelijk beeld van het nieuw te bouwen project.
De impressies en afbeeldingen kunnen derhalve afwijken van de uiteindelijke contractstukken. Afbeeldingen welke zijn gebruikt ten behoeve van de website maken geen onderdeel uit van de contractvorming tussen verkoper en koper.

Aan de impressies en afbeeldingen welke in de website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Inschrijving en of koop geschiedt onder voorbehoud van recht van gunning verkoper.

HOLLAND VASTGOED GROEP B.V.

Gustav Mahlerlaan 1212
1081 LA Amsterdam

Tel: 020 – 8006512
info@hvg-bv.nl

© 2021 Holland Vastgoed Groep B.V. All Rights Reserved.